Debian Server

I huvudsak lika med Ubuntu Server, fördelen med Debian är att det fortfarande finns 32-bitars distro tillgänglig.

Efter installation av Debian installeras en LAMP-stack enligt följande:

https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-phpmyadmin-on-debian/

Notera: Konfigurera såsom Ubuntu server före start av phpmyadmin

Python

https://www.cyberciti.biz/faq/debian-linux-install-gnu-gcc-compiler/

https://idroot.us/install-python-3-7-debian-9-stretch/

Notera: Sök upp senaste utgåvan av python (https://www.python.org/downloads/source/) och ersätt med. Sudo på allt.