Burvik Eclectic 2021

Säsong:

Spelare sHcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Resultat
Carita 13 4 2 3 3 2 4 2 2 3 3 4 68 - 7 = 61
Runsten 7 2 3 2 3 3 2 3 3 3 72 - 4 = 68
Anita 38 4 4 88 - 19 = 69
Magda 27 5 3 3 4 3 4 84 - 14 = 70
Boork 14 2 4 2 3 2 3 78 - 7 = 71
Helena 21 2 2 2 3 82 - 11 = 71
Jocke 21 2 4 2 84 - 11 = 73
Anders 30 4 4 88 - 15 = 73
Maria 19 2 3 4 84 - 10 = 74
Peter B 9 4 2 2 2 3 80 - 5 = 75
Kjell 21 4 2 86 - 11 = 75
Carina 15 3 4 2 84 - 8 = 76
Bertil 21 4 88 - 11 = 77
Henrik 21 3 88 - 11 = 77
Mikael 11 4 2 2 84 - 6 = 78
Ekorren 15 2 3 86 - 8 = 78
Irene 20 4 89 - 10 = 79
Björn 13 2 88 - 7 = 81

De 20 senaste resultaten

2021-06-16: Anders får ett par på hål 18.
2021-06-14: Carita får en birdie på hål 8.
2021-06-13: Magda får ett par på hål 15.
2021-06-13: Magda får ett par på hål 2.
2021-06-13: Maria får en birdie på hål 2.
2021-06-13: Jocke får en birdie på hål 7.
2021-06-13: Runsten får en birdie på hål 17.
2021-06-13: Maria får en birdie på hål 16.
2021-06-13: Peter B får en birdie på hål 2.
2021-06-11: Carita får en birdie på hål 15.
2021-06-10: Runsten får en birdie på hål 4.
2021-06-10: Runsten får en birdie på hål 18.
2021-06-10: Kjell får en birdie på hål 1.
2021-06-10: Anders får ett par på hål 9.
2021-06-10: Carina får en birdie på hål 8.
2021-06-06: Carita får en birdie på hål 3.
2021-06-06: Magda får ett par på hål 5.
2021-06-06: Jocke får en birdie på hål 12.
2021-06-06: Magda får ett par på hål 14.
2021-06-06: Magda får ett par på hål 1.