B123 – Burvik Bitter

BM20 fylld till bredden

Här bryggs en bitter, fast denna gång mer återhållen i alkoholstyrkan. Bryggningen innehåller två försök:

Normalt siktar jag på 19-20 liter vört i jäskärlet, vilket brukar innebära 26+2 liter vatten. Denna gång är målet 26 liter vört i jäskärlet, vilket leder till 34 liter mäskvatten och 1 liter lakvatten. Mäskvattenvolymen är vald så att bryggverket kommer att vara nästan breddfyllt när maltpipa och malt är tillsatt.

34 liter mäskvatten i BM20

Trots den stora mängden mäskvatten hålls maltmängden på en behärskad nivå, i syfte att hålla alkoholhalten under fem procent.

Malten krossas med Monster Mill 3

Mäskvattnet värms till 40C, där dough-in sker, tappar av nio liter vatten i en hink för att kunna röra ner malten i pipan utan att den spills över i fallspalten.

Dough-In på reducerad mäskvattennivå

Topplatta med mesh-screen och cross beam (finns inget svenskt ord, det närmsta är lockbalk, från analogi med ASEA-Atom BWR 75) monteras på maltpipan, varefter inmäskningen startas genom att pumpen suger vatten från fallspalten och trycker upp det genom maltbädden. Maltpipan fylls med vatten/vört, vilket sedan flödar över kanten ner i fallspalten, recirkulation råder.

Maltpipan flödar över från reducerad vattennivå

Efter att recirkulation konstaterats råda kan man återfylla de nio avtappade litrarna mäskvatten.

BM20 fylld till bredden

När de nio litrarna återfyllts i BM så är hela maltpipan med lockbalk under vätskeytan, recirkulationen syns inte längre då den pågår under ytan. Det är bara en dryg centimeters marginal till bryggverkets övre kant nu.

Halvvägs genom bryggprogrammet pausas processen för omrörning i maltbädden.

Omrörning i maltbädden

Återigen tappas vört av i hink för att blottlägga lockbalken och göra det möjligt att röra om i maltbädden. När detta är klart återmonteras allt och den avtappade vörten fylls på igen, sedan återupptas bryggprogrammet.

Efter avslutad inmäskning lyfts hela maltpipan av för dränering och lakning, varpå kokning av vörten genomförs.

Punktsug av ånga från vörtkoket

Slutligen inleds sista fasen i vörtproduktionen, det vill säga nedkylning och överpumpning till jäskärl.

Urpumpningsanordning som suger vört från botten på BM, trycker vörten genom en kylare, som sedan återförs till BM yta

Här testas verktyg för att kunna pumpa ur BM med den egna interna pumpen. Ett rör med ventil och slang monteras på pumpens trycksida, vilken leder till en kylare och sedan med slang tillbaka till BM. I cirkulationspumpens sugstuts monteras en stutsinsats som gör att vörten sugs från en nivå någon centimeter ovan botten på BM. Anordningen fungerar alldeles förträffligt med ett undantag, BM pump är inaktiverad vid temperaturer över 86C för att skydda pumpen. Detta leder till moment-22, då jag behöver pumpen för att nå kylaren, så att den kokheta vörten kan kylas ned till 86C och lägre. Problemet löstes på det inte så eleganta sättet att kylspiral användes för att komma ner till 86C, varefter pumpen kunde starta.

Överpumpning från kokkärl till jäskärl

Efter justering av vörtflödet genom kylaren till 20C, kan man pumpa direkt ner i jäskärlet till en temperatur som passar den avsedda jästen.

Nästan urpumpad BM
Sugstutsen i botten på BM

Notera den lilla sugstutsinsatsen klockan elva i bilden ovan, höjden på insatsen ovan botten gör att inte all kalldruv och humlerester följer med ner i jäskärlet. Kvarvarande volym i botten på BM är 3,1 liter.

Den överpumpade volymen i jäskärlet uppgick till 25,5 liter sötvört, det vill säga ganska nära de planerade 26 litrarna.

Sammanfattning:

  • 34+1 liter vatten med normal mängd malt är nästan maximal mängd för en BM20, möjligen går det att öka mäskvattenvolymen med någon liter till. Det är dock fortfarande många liters marginal på lakvattenvolymen.
  • Verktyget för användning av BM egen pump för kylning och överföring fungerar bra, med undantag för temperaturområdet 86-100C.

Publicerat den
Kategoriserat som Batch

2 kommentarer

  1. Halloj här med! Den här vill man ju köpa, var kan man göra det? Spännande!

    1. Finns tyvärr inte att köpa, dessutom har den tagit slut, däremot finns en förnyad utgåva av den tillgänglig för ett smakprov.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *