Vägen runt Sottern är rekad

Jag har länge saknat en väg runt Sottern för löpträning eller cykelturer. På kartorna visas vägar som förgrenar ut sig i sydlig riktning från Smara och från Sotter, men inga av dessa stråk har verkat gå samman söder om Sottern. Men, på en av Uppsala kommuns kartor över vattenskyddsområden kan man se en led mellan… Fortsätt läsa Vägen runt Sottern är rekad

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Burviks egen runsten

Var ute idag och kollade in vår alldeles egen runsten (U590), som står uppställd på Sotterns norra strand, mellan två bergknallar.

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Före länsväg 282 – Den gamla vägens dragning

Via studier av de gamla häradsekonomiska kartorna från 1906 och ihärdigt trampande i myllan tror jag mig kunna visa hur den gamla vägens sträckning gick utanför Burvik. Se först på klipp från 1906 års häradsekonomiska karta: Jag tycker mig kunna se att vägen har löpt förbi Harens väg precis som Burviksvägen löper idag, över kullen,… Fortsätt läsa Före länsväg 282 – Den gamla vägens dragning

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik