Välkommen till Burviksväder

Vår väderstation är uppställd på Tallens väg, vid Burviks golfklubb i Uppland. Baserad på en Fine Offset WN2080 väderstation, sänder vi väderuppgifter dygnet runt med 48 sekunders intervall.Fine Offset WN2080Fine Offset WN2080 + Raspberry Pi 2, Model B, Rev 1.1

All väderdata skickas från väderstationen till en Raspberry Pi 2 model B Rev 1.1Raspbian Bullseye Lite via USB, som processar data med pythonscripten i paketet pywws. Processade data skickas trådat till router och vidare med FTP till Weather Underground, temperatur.nu, Windy.com, Met Office WOW och upp till denna webbserver.