NTFS-disk i Linux

Koppla in din USB-disk och kolla vad den får för beteckning med: sudo fdisk -l. Troligen står det /dev/sda1 på sista raden. Skapa en monteringspunkt för din NAS-disk:sudo mkdir /media/usbSe till att NAS-disken monteras mot monteringspunkten vid uppstart:sudo nano /etc/fstabLägg till följande rad sist i filen:/dev/sda1 /media/usb ntfs-3g rw,default 0 0Starta om: sudo reboot Kolla… Fortsätt läsa NTFS-disk i Linux

Publicerat den
Kategoriserat som Linux

Rsync

Server->Server Gör så här för att rsync-backup av ett share i Debian till ett motsvarande share i en annan Debianserver: Öppna först en terminal i källservern. Följande kommando kommer att säkerhetskopiera allt innehåll och undermappar i katalogen /media/usb/docs/Film/Källa till katalogen /media/joakim/BackupA/Mål på servern på IP-adress 53, rotkatalogerna Källa och Mål kommer inte att röras. rsync… Fortsätt läsa Rsync

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

RPi install

Börja med att preparera ett SD-kort med lämpligt operativsystem, koppla sedan in skärm, tangentbord, nätverkssladd (eller anslutningsuppgifter till ditt WiFi), SD-kort och slutligen ström i din RPi. Skapa användaren kimbo. Starta sudo raspi-config. sudo rebootsudo useradd -m kimbosudo passwd mypasswordsudo adduser kimbo sudosudo rebootLogga in som kimbosudo raspi-configGå till Boot Options, men välj istället B2… Fortsätt läsa RPi install

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

TiltPi

Att iordningsställa en TiltPi är en enkel och rättfram process. Inled med att följa instruktionerna hos Tilt Hydrometer. Komplettera med att skapa en tom fil i boot-volymen med filnamnet ”SSH”, logga in i denna med pi/tilt. Den här processen utgår från en färdig skivavbildning, skulle du vilja bygga din TiltPi från grunden, så finns det… Fortsätt läsa TiltPi

Tricks i Excel

Dynamiska diagram Som standard är dataområdet för ett exceldiagram statiskt, vilket gör att när ny data läggs till i bladet, så utökas inte diagrammet med dessa data. Följande procedur fixar detta. Antag att du har ett blad med namnet ”Joakim”, i A-kolumnen har du datum som du vill visa på X-axeln i diagrammet, i G-kolumnen… Fortsätt läsa Tricks i Excel

Publicerat den
Kategoriserat som Teknik Märkt

NFS Server

Den här funkar utmärkt på en RPi med en redan kopplad disk mot anslutningspunkten /media/usb. Om man ansluter denna server till en windowsmaskin så kommer skandinaviska tecken inte att funka, vilket gör den ganska oanvändbar, tyvärr. Installera servern med: sudo apt install nfs-kernel-server -y. Piffa till rättigheterna på disken med följande, vilket kommer att ta… Fortsätt läsa NFS Server

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

Samba Server

I din linuxapparat sudo apt install samba chmod 1777 /media/usb Svara Ja på frågan om att ändra smb.conf till att använda WINS-inställningar från DHCP. sudo groupadd sambasharesudo useradd -M -s /sbin/nologin joakimsudo passwd joakimsudo smbpasswd -a joakimsudo smbpasswd -e joakimsudo usermod -aG sambashare joakim Upprepa ovanstående för alla de användare som skall ha tillträde. Sök… Fortsätt läsa Samba Server

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

pywws på RPi

Underhåll och kontroll Här följer ett axplock av kommandon att använda vid normalt UH av din pywws:cat /var/log/kimbo/pywws.logservice pywws statuscat weather/data/status.inipython3 -m pywws.versionsudo pip3 install -U pywws –pregnuplot -V Följande två kommandon kommer troligen att störa din USB-port och tvinga pywws-tjänsten att starta om:pywws-testweatherstationpywws-livelog -vvv ~/weather/data För att manuellt exekvera ett eller flera av textmallarna… Fortsätt läsa pywws på RPi

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

Razberry på RPi

Om du vill sätta upp en Razberry från Z-Wave.Me med en RPi på Raspbian Stretch gör du så här: Installera stretch enligt andra guider, kom ihåg att koppla in GPIO i raspi-config. Installera Z-Way-servern från SSH-terminalen:wget -q -O – support.zwave.eu/libs | sudo bash wget -q -O – razberry.z-wave.me/install | sudo bash Källa: https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=28787#p76511 kolla sedan om… Fortsätt läsa Razberry på RPi

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

Rippa CD med Foobar2000

Installera först Foobar2000 på din dator, kopiera sedan in paket med flac (och förslagsvis även lame) till valfri mapp på din HDD, tex i egna mappar under c:\program. Skapa en mapp på din HDD där allt rippat material skall lagras, tex c:\Rips. Starta Foobar2000 (i fortsättningen förkortat till FB), mata in en musik-CD att rippa… Fortsätt läsa Rippa CD med Foobar2000