NTFS-disk i Linux

sudo apt install ntfs-3g (behövs inte längre, verkar ingå i Raspbian Buster) Koppla in din USB-disk och kolla vad den får för beteckning med: sudo fdisk -l. Troligen står det /dev/sda1 på sista raden. Skapa en monteringspunkt för din NAS-disk:sudo mkdir /media/usbsudo chown pi:pi /media/usbSe till att NAS-disken monteras mot monteringspunkten vid uppstart:sudo nano /etc/fstabLägg… Fortsätt läsa NTFS-disk i Linux

Publicerat den
Kategoriserat som Linux

Rsync

Server->Server Gör så här för att rsync-backup av ett share i Debian till ett motsvarande share i en annan Debianserver: Öppna först en terminal i källservern. Följande kommando kommer att säkerhetskopiera allt innehåll och undermappar i katalogen /media/usb/docs/Film/Källa till katalogen /media/joakim/BackupA/Mål på servern på IP-adress 53, rotkatalogerna Källa och Mål kommer inte att röras. rsync… Fortsätt läsa Rsync

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

RPi install

Börja med att preparera ett SD-kort med lämpligt operativsystem, koppla sedan in skärm, tangentbord, nätverkssladd, SD-kort och slutligen ström i din RPi. Logga in med default pi/raspberry och starta sedan sudo raspi-config. sudo rebootsudo useradd -m kimbosudo passwd mypasswordsudo adduser kimbo sudosudo rebootLogga in som kimbosudo raspi-configGå till Boot Options, men välj istället B2 Console… Fortsätt läsa RPi install

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

TiltPi

Att iordningsställa en TiltPi är en enkel och rättfram process. Inled med att följa instruktionerna hos Tilt Hydrometer. Komplettera med att skapa en tom fil i boot-volymen med filnamnet ”SSH”, logga in i denna med pi/tilt. Den här processen utgår från en färdig skivavbildning, skulle du vilja bygga din TiltPi från grunden, så finns det… Fortsätt läsa TiltPi

NFS Server

Den här funkar utmärkt på en RPi med en redan kopplad disk mot anslutningspunkten /media/usb. Om man ansluter denna server till en windowsmaskin så kommer skandinaviska tecken inte att funka, vilket gör den ganska oanvändbar, tyvärr. Installera servern med: sudo apt install nfs-kernel-server -y. Piffa till rättigheterna på disken med följande, vilket kommer att ta… Fortsätt läsa NFS Server

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

Samba Server

I din linuxapparat sudo apt install samba chmod 1777 /media/usb Svara Ja på frågan om att ändra smb.conf till att använda WINS-inställningar från DHCP. sudo groupadd sambasharesudo useradd -M -s /sbin/nologin joakimsudo passwd joakimsudo smbpasswd -a joakimsudo smbpasswd -e joakimsudo usermod -aG sambashare joakim Upprepa ovanstående för alla de användare som skall ha tillträde. sudo… Fortsätt läsa Samba Server

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

pywws på RPi

Underhåll och kontroll Här följer ett axplock av kommandon att använda vid normalt UH av din pywws:cat /var/log/kimbo/pywws.logservice pywws statuscat weather/data/status.inipython3 -m pywws.versionsudo pip3 install -U pywws –pregnuplot -V Följande två kommandon kommer troligen att störa din USB-port och tvinga pywws-tjänsten att starta om:pywws-testweatherstationpywws-livelog -vvv ~/weather/data För att manuellt exekvera ett eller flera av textmallarna… Fortsätt läsa pywws på RPi

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

Razberry på RPi

Om du vill sätta upp en Razberry från Z-Wave.Me med en RPi på Raspbian Stretch gör du så här: Installera stretch enligt andra guider, kom ihåg att koppla in GPIO i raspi-config. Installera Z-Way-servern från SSH-terminalen:wget -q -O – support.zwave.eu/libs | sudo bash wget -q -O – razberry.z-wave.me/install | sudo bash Källa: https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=28787#p76511 kolla sedan om… Fortsätt läsa Razberry på RPi

Publicerat den
Kategoriserat som Linux, RPi

Debian Server

Följ dessa steg för att göra i ordning en Debian Server med SSH. Skapa installationsmedia Hämta installationsmedia som ISO-avbildning, för över till USB-sticka. Från Windows sker överföringen enklast via balena Etcher eller Win32 Disk Imager. Starta programmet, peka ut ISO och USB-stickan, tryck sedan på Write-knappen. Från Linux börjar man med att avmontera stickan sudo… Fortsätt läsa Debian Server

Publicerat den
Kategoriserat som Linux

Rippa DVD i Linux

Så här rippar du en DVD via konsol i Ubuntu Server. Stoppa in DVD-skivan i läsaren Rippa skivan sh rip-dvd.sh Nu kan du ta ut skivan från DVD-läsaren och hämta hem innehållet med en FTP-klient Överväg att konvertera innehållet till Matroska videoformat med MakeMKV eller till en iso med genisoimage -udf -V DVD01 -o dvd01.iso… Fortsätt läsa Rippa DVD i Linux

Publicerat den
Kategoriserat som Linux Märkt ,