Före länsväg 282 – Den gamla vägens dragning

Via studier av de gamla häradsekonomiska kartorna från 1906 och ihärdigt trampande i myllan tror jag mig kunna visa hur den gamla vägens sträckning gick utanför Burvik.

Se först på klipp från 1906 års häradsekonomiska karta:

Jag tycker mig kunna se att vägen har löpt förbi Harens väg precis som Burviksvägen löper idag, över kullen, men sedan gå i en båge söderut via hål femtons röda tee. Bågen verkar sluta i närheten av pumphuset för att sedan gå i en rak linje österut via udden och rakt över åkern för att ansluta till den punkt där den gamla vägbanken idag återfinns vid åkerkantens östra sida. Den gamla vägbanken bryts vinkelrätt av Norrängevägen och fortsätter därefter för att innan den når Vreta böja av i en båge söderut och sedan i en båge västerut. Ungefär 20 meter öster om Norrängevägen ansluter den gamla vägen med 282:ans nuvarande sträckning. Se nedanståden skiss:

Ytterligare stöd för den gamla vägen sträckning kommer från kartorna för 1895 års laga skifte i bygden, kan där se att ovanstående skiss stämmer ganska bra, se bild nedan

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *