MySQL åtkomlig från nätverket

Öppna SSH-anslutning med terminalen till servern ifråga och kommentera bort fältet bind-adress i my.cnf enligt följande:


ssh 192.168.1.240
sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Om du vill testa denna anslutning från en annan maskin på nätverket måste denna användare skapas och ges rättigheter. Gå till phpmyadmin eller gör det i mysql terminal:


create user 'kimbo'@'SP2' identified by 'kimbo';
grant select, insert, update, delete on kimbo.* to 'kimbo'@'SP2' identified by 'kimbo';

Testa anslutning med följande php:


<?php
try {
$dsn = "mysql:host=192.168.1.240;port=3306;dbname=kimbo";
$db = new PDO($dsn, "kimbo", "kimbo");
$db = null;
} catch (PDOException $e) {
print "Anslutning till DB kraschade med: " . $e->getMessage() . "<br/>";
die();
}
?>

http://stackoverflow.com/questions/1420839/cant-connect-to-mysql-server-error-111

http://stackoverflow.com/questions/2482234/how-to-know-mysql-my-cnf-location

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *