NFS Server

Den här funkar utmärkt på en RPi med en redan kopplad disk mot anslutningspunkten /media/usb. Om man ansluter denna server till en windowsmaskin så kommer skandinaviska tecken inte att funka, vilket gör den ganska oanvändbar, tyvärr.

Installera servern med: sudo apt install nfs-kernel-server -y.

Piffa till rättigheterna på disken med följande, vilket kommer att ta en bra stund att slutföra:

sudo chown -R pi:pi /media/usb
sudo find /media/usb/ -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /media/usb/ -type f -exec chmod 644 {} \;

Redigera exports och peka ut de IP-adresser som har tillträde till servern:

sudo nano /etc/exports
/media/usb 192.168.1.112(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check,anonuid=1000,anongid=1000)
/media/usb 192.168.1.113(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check,anonuid=1000,anongid=1000)
/media/usb 192.168.1.136(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check,anonuid=1000,anongid=1000)
/media/usb 192.168.1.137(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check,anonuid=1000,anongid=1000)
/media/usb 192.168.1.138(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check,anonuid=1000,anongid=1000)
/media/usb 192.168.1.139(rw,all_squash,insecure,async,no_subtree_check,anonuid=1000,anongid=1000)
sudo exportfs -ra

Klart! Du kanske kan starta om din servermaskin, kan inte skada.

Gå över till din windowsmaskin, öppna Utforskaren och anslut nätverksplatsen \\192.168.1.105\media\usb\docs. Öppna Filhistorik och koppla in platsen \\192.168.1.105\media\usb\filhistorik.

Källor:
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-nfs/
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpNFSHowTo

Alternativ uppkoppling via konsolen.

Utgår ifrån att ditt NFS-share är uppsatt och klart, då med rättigheter satta mot klienters IP-adresser eller på annat sätt.

Börja med aktivera NFS-klienten i Windows, denna återfinns i Kontrollpanelen -> Program -> Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. Bläddra ner i listan och kryssa för ”Tjänster för NFS”.

Öppna sedan en kommandotolk i Windows och montera ditt NFS-share, vilket kan se ut så här:

mount -o anon \\192.168.1.107\volume1\N32 N:

Klart! Enheten finns nu i Utforskaren, även efter omstart.

Se även:

https://graspingtech.com/mount-nfs-share-windows-10/

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc754350%28v%3dws.10%29

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *