NFS-Share från Win 10

Utgår ifrån att ditt NFS-share är uppsatt och klart, då med rättigheter satta mot klienters IP-adresser eller på annat sätt.

Börja med aktivera NFS-klienten i Windows, denna återfinns i Kontrollpanelen -> Program -> Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner. Bläddra ner i listan och kryssa för ”Tjänster för NFS”.

Öppna sedan en kommandotolk i Windows och montera ditt NFS-share, vilket kan se ut så här:

mount -o anon \\192.168.1.107\volume1\N32 N:

Klart! Enheten finns nu i Utforskaren, även efter omstart.

Se även:

https://graspingtech.com/mount-nfs-share-windows-10/

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc754350%28v%3dws.10%29

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *