Ölbryggarstegen

För att få bryggdagen att gå så smidigt som möjligt med din Braumeister och att dessutom inte glömma något följer här ett par steg att komma ihåg.

Dagarna före:

 • Gör i ordning din förkultur såvida du inte använder torrjäst
 • Ladda upp ditt recept till MySpeidel och för över till Braumeistern

Kvällen före:

 • Fyll Braumeistern med ditt inmäskningsvatten, oftast 25 liter.
 • Justera pH och tillsätt salter och Brewtan-B.
 • Kläd Braumeistern med Bryggolle och sätt på locket
 • Väg upp och krossa din maltnota. Maltkrossen skall ha en spaltbredd på 1,2 mm
 • Starta bryggprogrammet på Braumeistern, fast med ”Delayed start”. Sätt starttiden så att inmäskningstiden passar bra in på morgonen som kommer. Exempel: Anta uppvärmning med en grad per minut. Du har 25 liter vatten vid 20C och mäskar in vid 63C, vilket ger 43 minuters uppvärmningsstid. Om du vill starta inmäskningen kl 07.00, måste ”Delayed start” på BM vara satt till klockan 06.17.

Bryggdagen:

 1. Ta fram tre dricksglas för vörtprover, maltpipa, maltpipeverktygen, roder, stållinjal och maltskopa.
 2. Montera maltpipa och ladda maltnotan, rör om med rodret för att döda alla torra degklimpar. Starta inmäskningen.
 3. Vid inmäskningsavslut lyfts maltpipan upp på maltpipeverktyget.
 4. Ta bort maltpipans topplatta.
 5. Starta kokvärmning.
 6. Laka direkt i den upphängda maltpipan, vattentemperaturen spelar ingen roll, såvida den inte är för varm.
 7. Låt maltpipan stå kvar och droppa under hela kokvärmningen.
 8. Dumpa draven till rådjuren i skogen.
 9. Tappa av ett Pre-Boil-prov.
 10. Mät Pre-Boil Volume med stållinjalen.
 11. Diska maltpipa.
 12. Koka vörten.
 13. Mät Post-Boil Volume med stållinjalen och ta ett vörtprov.
 14. Ta fram pump, motströmskylare, vörtslangar, vattenslangar och två plasthinkar.
 15. Sanera ditt jäskärl.
 16. Ställ pumpen nedanför BM-kranen.
 17. Montera vörtslang på tappkranen till sugsidan på pumpen.
 18. Montera vörtslang från pumpens trycksida till kylaren.
 19. Montera vörtslang från kylarens andra sida (utgångssida) och häng slangen över kanten till Braumeistern.
 20. Montera vattenslang från vattenkran till kylarens utgångssida.
 21. Montera vattenslang från kylarens ingångssida till tom hink.
 22. Öppna BM-kranen så att pumpens huvud fylls med vätska.
 23. Recirkulera vörten, justera kallvattenflödet och stryp vörtflödet på pumpen så att vörtens utgångstemperatur är 20C eller den temperatur du önskar.
 24. Vid hop-stand kyls nu ner till 80C, kylvattnet stängs av, humle tillsätts, vänta några ögonblick för att pellets skall lösas upp, starta sedan pumpen, sätt på locket, vänta en halvtimme. Om humlekottar i nylonpåse använts så skall dessa tas ur nu, krama ur sötvörten i nylonpåsen med brygghandskar på, när det blir för varmt kyler man av händerna i StarSan-hinken. Öppna kylvattenkranen igen.
 25. Ta bort Bryggolle och lyft över vörtslangen från BM till jäskärlet och pumpa ur BM.
 26. Ta ett OG-prov.
 27. Spara den vört som blir kvar i botten av BM (2,5-3 liter, beroende på om BM tiltas vid urpumpningen) i ett sanerat kärl, täckt med metallfolie. Ställ denna i kylen ett dygn för separation vört/trub. Därefter kan vört tappas av i plastformar för infrysning som startervört.
 28. Syresätt sötvörten med akvariepump och diffusionssten i 20 minuter.
 29. Pitcha jäst. Om du brygger lager får du pitcha senare ifall du behöver kyla vörten ytterligare i kylskåp.
 30. Rengör bryggverkets sidor, botten och värmeelement med scotchbrite
 31. Värm till 50C med pumpen på, tillsätt några teskedar VWP och låt den stå så några timmar. Alternativt värm till 85C med pumpen på, tillsätt 20 gram natriumperkarbonat och kör i en timme
 32. Töm och diska humlepåsar
 33. Diska huvan med packning
 34. När bryggverket kört klart töms den genom silikonslangen
 35. Bryggverket spolas sedan ren med kranvatten, vänds upp och ner, koppla bort tappkran, ta isär pumpen och ta bort packning och impeller
 36. Torka bryggverkets utsida med handduk och ställ sedan undan på sin förvaringsplats, fortfarande med pump och tappkran isärtaget
Med fläkten en bit vid sidan om utloppet slipper man undertryck i grytan och rullande kok är säkrat. Det lilla öskaret är till för att samla upp kondens som rinner tillbaka genom ventilationsröret

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *