Rippa CD i Linux

Man kan med enkelhet få en huvudlös Ubuntu Server att rippa CD till FLAC automatiskt på nästan samma sätt som i VortexBox.

Du rippar en CD genom att stoppa in skivan i CD-läsaren på maskinen, öppna en terminal och starta rippen med:

abcde

När skivan är rippad matas den ut ur maskinen. De rippade filerna kommer att ligga i användarens hemkatalog, hämta dessa till din dator med FTP.

Men installera först följande programvaror:

sudo apt install abcde flac cd-discid cdparanoia icedax

Redigera conf-filen:

sudo nano /etc/abcde.conf

med följande innehåll:

CDDBMETHOD=musicbrainz,cdtext
CDDBPROTO=6
FLACENCODERSYNTAX=flac
CDROMREADERSYNTAX=cdparanoia
PADTRACKS=y
INTERACTIVE=n
FLAC=flac
CDPARANOIA=cdparanoia
CDDISCID=cd-discid
METAFLAC=metaflac
NORMALIZE=normalize-audio
GLYRC=glyrc
IDENTIFY=identify
CONVERT=convert
DISPLAYCMD=display
FLACOPTS="--silent"
CDPARANOIAOPTS="--never-skip=40"
ACTIONS=default,getalbumart
OUTPUTDIR="$HOME/cdrips/"
OUTPUTTYPE=flac
OUTPUTFORMAT='${ARTISTFILE} - ${ALBUMFILE}/${TRACKNUM} - ${ARTISTFILE} - ${TRACKFILE}'
VAOUTPUTFORMAT='VA - ${ALBUMFILE}/${TRACKNUM} - ${ARTISTFILE} - ${TRACKFILE}'
LOWDISK=n
ALBUMARTFILE="folder.jpg"
ALBUMARTTYPE="JPEG"
DISPLAYCMDOPTS="-resize 512x512 -title abcde_album_art"
ALBUMARTALWAYSCONVERT="n"
mungefilename ()
{
echo "$@" | sed s,:,-,g | tr / _ | tr -d \'\"\?\[:cntrl:\]
}
EJECTCD=y

Ge alla användare rättigheter i området där FLAC-filerna skall sparas

sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/bimbokosmos/
sudo chmod -R +rw /srv/samba/bimbokosmos/

Referenser:
pricklytech.wordpress.com
abcde man page
CDDA Paranoia Frequently Asked Questions (xiph.org)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *