Ripping

Rippa DVD i Ubuntu Server

Så här rippar du en DVD via konsol i Ubuntu Server.

 1. Stoppa in DVD-skivan i läsaren
 2. Rippa skivan
  sh rip-dvd.sh
 3. Nu kan du ta ut skivan från DVD-läsaren och hämta hem innehållet med en FTP-klient
 4. Överväg att konvertera innehållet till Matroska videoformat med MakeMKV eller till en iso med
  genisoimage -udf -V DVD01 -o dvd01.iso DVD01

Men innan du rippar måste du först preparera din server med följande:

 1. Installera vobcopy
  sudo apt install vobcopy
 2. Installera Restricted Extras (inte nödvändigt)
  sudo apt install ubuntu-restricted-extras
 3. Installera libdvdcss
  sudo apt install libdvdcss2
 4. Installera genisoimage (om du vill kunna göra ISO-avbildningar)
  sudo apt install genisoimage
 5. Kolla om din optiska läsare är synlig
  dmesg | grep sr
 6. Skapa en monteringspunkt
  sudo mkdir /mycd
 7. Skapa ett script (rip-dvd.sh) i din hemkatalog som automatiserar processen
  #!/bin/bash
  
  sudo mount -t iso9660 -o ro /dev/dvd /mycd
  vobcopy -m
  sudo umount /dev/dvd
  sudo eject /dev/dvd

  Se till att scriptet blir körbart med detta kommando:

  chmod +x rip-dvd.sh
 8. Alternativt script (rip-dvd-iso.sh katalog) i din hemkatalog som automatiserar processen, men lägger filerna i given katalog och sedan skapar en iso med detta namn
  #!/bin/bash
  
  mkdir $1
  sudo mount -t iso9660 -o ro /dev/dvd /mycd
  vobcopy -m -o $1
  genisoimage -udf -V $1 -o $1.iso $1
  sudo umount /dev/dvd
  sudo eject /dev/dvd

Länkar:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1723578
http://linux.goeszen.com/how-to-copy-a-dvd-to-disk.html
http://www.makemkv.com/download/
http://libre-software.net/dvd-support-on-ubuntu-linux-mint/
https://wiki.debian.org/genisoimage

Rippa CD i Ubuntu Server

Man kan med enkelhet få en huvudlös Ubuntu Server att rippa CD till FLAC automatiskt på nästan samma sätt som i VortexBox.

Du rippar en CD genom att stoppa in skivan i CD-läsaren på maskinen, öppna en terminal och starta rippen med:

abcde

När skivan är rippad matas den ut ur maskinen. De rippade filerna kommer att ligga i användarens hemkatalog, hämta dessa till din dator med FTP.

Men installera först följande programvaror:

sudo apt install abcde flac cd-discid cdparanoia icedax

Redigera conf-filen:

sudo nano /etc/abcde.conf

med följande innehåll:

CDDBMETHOD=musicbrainz
CDDBPROTO=6
FLACENCODERSYNTAX=flac
CDROMREADERSYNTAX=cdparanoia
PADTRACKS=y
INTERACTIVE=n
FLAC=flac
CDPARANOIA=cdparanoia
CDDISCID=cd-discid
METAFLAC=metaflac
NORMALIZE=normalize-audio
FLACOPTS="--silent"
CDPARANOIAOPTS="--never-skip=40"
OUTPUTDIR="$HOME/cdrips/"
OUTPUTTYPE=flac
OUTPUTFORMAT='${ARTISTFILE} - ${ALBUMFILE}/${TRACKNUM}. ${TRACKFILE}'
VAOUTPUTFORMAT='VA - ${ALBUMFILE}/${TRACKNUM}. ${ARTISTFILE}-${TRACKFILE}'
LOWDISK=n
mungefilename ()
{
echo "$@" | sed s,:,-,g | tr / _ | tr -d \'\"\?\[:cntrl:\]
}
EJECTCD=y

Ge alla användare rättigheter i området där FLAC-filerna skall sparas

sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/bimbokosmos/
sudo chmod -R +rw /srv/samba/bimbokosmos/

Källa pricklytech.wordpress.com
Källa abcde man page

Tagga med Foobar

Din nyköpta ljudbok eller CD är rippad och klar, men taggarna är inte som du vill ha dem. Foobar 2000 fixar detta.

Fall 1

Du vill ha en ljudbok i bilen, boken består av flera hundra filer, så filerna skall numreras med tre siffror för att sorteringen i spelaren inte skall knasa. Du vill dessutom att titeln på varje spår skall ge dig en uppfattning om hur långt du kommit i boken.

Börja med att döpa om filerna i Foobar

Ange det här mönstret: $num(%tracknumber%,3) stalker

Ändra sedan spårens titlar.

Ange den här källan (Other…): Stalker %tracknumber%/242
och det här mönstret: %title%

Länkar

https://hydrogenaud.io/index.php/topic,66936.msg596836.html#msg596836http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Foobar2000:Titleformat_Exampleshttp://www.foobar2000.org/download

Ytterligare filhantering

VA-MultiCD

Fall: Samlingsalbum på flera skivor, sätt AlbumArtist till VA och döp filerna enligt nedan.

Operation type: Move
Destination: C:\Joakim\_Rips
File name pattern: VA – %album%/%disc%.%tracknumber% %artist% – %title%

MultiCD

Fall: Album på flera skivor från en artist. Döp filerna enligt nedan.

Operation type: Move
Destination: C:\Joakim\_Rips
File name pattern: %artist% – %album%/%disc%.%tracknumber% %title%

Copy to/Move to
—————

Ljudbok, enkel CD
%artist% – %album%\tr$num(%tracknumber%,3)

Ljudbok, multiCD
%artist% – %album%\cd$num(%discnumber%,2)tr$num(%tracknumber%,2)

Med nummer
%artist% – %album%\%tracknumber% %title%

Utan nummer
%artist% – %album%\%title%

VAX
VAX – %album%\%tracknumber% %title%

Rename to
———

artist – title
%artist% – %title%

cd-track
cd$num(%discnumber%,2)tr$num(%tracknumber%,2)

track
tr$num(%tracknumber%,2)

Ljudbok, enkel CD
\\kimbostation\music\Sources\MP3\
%artist% – %album%\%disc%.%tracknumber% %title%

Ljudbok, multiCD
C:\Users\Joakim Thulin\Music\Ljudböcker, klara
%artist% – %album%\cd$num(%discnumber%,2)tr$num(%tracknumber%,2)

Med nummer
C:\Joakim\_Rips
%artist% – %album%\%tracknumber% %title%

Utan nummer
C:\Joakim\_Rips
%artist% – %album%\%title%

VAX
C:\Joakim\_Rips
VAX – %album%\%tracknumber% %title%

VortexBoxFLAC
\\vortexbox\files\music\flac\
$replace(%artist% – %album%\%tracknumber%_%title%, ,_)

VortexBoxFLACMultiCD
\\vortexbox\files\music\flac\
$replace(%artist% – %album%\%disc%.%tracknumber%_%title%, ,_)

VortexBoxFLACMultiCD-VA
\\vortexbox\files\music\flac\
$replace(VA – %album%\%disc%.%tracknumber%_%artist%_-_%title%, ,_)

Renaming
********

artist – title
%artist% – %title%

cd-track
cd$num(%discnumber%,2)tr$num(%tracknumber%,2)

nr. artist – title
$num(%tracknumber%,2). %artist% – %title%

track
tr$num(%tracknumber%,2)

Converter setup
***************

flac, enkelCD
%artist% – %album%/%tracknumber% – %title%

flac, enkelCD-VA
VA – %album%/%tracknumber%. %artist% – %title%

Rippa CD med Foobar2000

Installera först Foobar2000 på din dator, kopiera sedan in paket med flac (och förslagsvis även lame) till valfri mapp på din HDD, tex i egna mappar under c:\program.

Skapa en mapp på din HDD där allt rippat material skall lagras, tex c:\Rips.

Starta Foobar2000 (i fortsättningen förkortat till FB), mata in en musik-CD att rippa och välj Open Audio CD

Från dialogrutan som visas väljer du ”Rip”.

Om Rip-fönstret helt saknar albuminformation söker du upp detta genom att trycka på knappen ”Lookup” med källan freedb (det här förutsätter tillgång till internet). Med lite tur känns din CD igen och titel och låtnamn kan fyllas i automatiskt såsom i bilden nedan

Tryck sedan på knappen ”Proceed to the Converter dialog”, välj i Output format att använda FLAC, tryck sedan Back

Vill du istället rippa till MP3 med LAME bör du först hämta encoder från den här platsen:

http://www.rarewares.org/mp3-lame-bundle.php

Ställ in LAME efter vad du vill rippa, välj förslagsvis V2 för musik och V8 för ljudböcker.

Öppna dialogen för destination och fyll i den på ett sätt som motsvarar skärmdumpen nedan:

Särskilt viktigt är att ange ”Name format” på det sätt som angetts:

%artist% - %album%/%artist% - %album% - %tracknumber% - %title%

Om du tycker att filnamnen blir onödigt långa så kan du korta ner mallen till följande:

%artist% - %album%/%tracknumber% - %title%

Dialogen kommer då att se ut så här istället:

Tryck på Back och välj sedan att spara din inställning som en Preset, i det här fallet valdes namnet ”flac, enkelCD”.

Tryck sedan på Convert och rippningen startar, första gången du gör detta kommer FB att fråga dig var du har filen flac.exe, FB frågar inte detta fler gånger.

När du sedan skall rippa nästa CD kan du välja metod direkt genom att att välja denna preset enligt bilden nedan och trycka på knappen ”Rip now using one of the existing presets”.

Klart!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.