RPi som NAS

Börja med att preparera ett SD-kort med lämpligt operativsystem, koppla sedan in skärm, tangentbord, nätverkssladd, SD-kort och slutligen ström i din RPi. Logga in med default pi/raspberry och starta sedan sudo raspi-config.

  • Uppdatera raspi-config
  • Välj in SSH-server
  • Välj Sverige och allt svenskt
  • Ange ett värdnamn, till exempel nas
  • Expandera lagring på SD-kortet
  • Boot Options: B1 Desktop / CLI: B1 Console
  • Välj eget lösenord för användaren pi

sudo reboot
sudo useradd -m kimbo
sudo passwd mypassword
sudo adduser kimbo sudo
sudo reboot

Logga in som kimbo
sudo raspi-config
Gå till Boot Options, men välj istället B2 Console Autologin (som kimbo)

Stäng ner RPi: sudo shutdown -h now

Koppla in RPi headless och öppna en terminal mot RPi:
ssh kimbo@192.168.1.105

Tvinga bort eventuell IPv6 med:
sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
Skriv följande i filen:
Acquire::ForceIPv4 "true";
Spara och stäng.
Uppdatera din RPI med:
sudo apt update && sudo apt upgrade

Anslut en NTFS-disk

sudo apt install ntfs-3g (behövs inte längre, verkar ingå i Raspbian Buster)

Koppla in din USB-disk och kolla vad den får för beteckning med: sudo fdisk -l. Troligen står det /dev/sda1 på sista raden.

Skapa en monteringspunkt för din NAS-disk:
sudo mkdir /media/usb
sudo chown pi:pi /media/usb
Se till att NAS-disken monteras mot monteringspunkten vid uppstart:
sudo nano /etc/fstab
Lägg till följande rad sist i filen:
/dev/sda1 /media/usb ntfs-3g rw,default 0 0
Starta om: sudo reboot

Kolla om du ser roten på din USB-disk med: ls -a /media/usb

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=104681

Sätt upp Samba med den anslutna disken

sudo apt install samba
chmod 1777 /media/usb

Svara Ja på frågan om att ändra smb.conf till att använda WINS-inställningar från DHCP.

sudo useradd -M -s /sbin/nologin joakim
sudo passwd joakim
sudo smbpasswd -a joakim
sudo smbpasswd -e joakim

sudo groupadd sambashare
sudo usermod -aG sambashare joakim

sudo chgrp -R sambashare /media/usb (den här tar en stund)
sudo chmod 2770 /media/usb

Ändra default smb.conf så att följande rader finns i global-sektionen och lägg till sektionerna för NAS och filhistorik i slutet av filen.

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[global]
workgroup = HUMLAN
server min protocol = SMB2
client min protocol = SMB2
client max protocol = SMB3
server role = standalone server
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
pam password change = yes
security = user
map to guest = bad user

[NAS]
Comment = NAS
Path = /media/usb/docs
Browseable = yes
Writeable = Yes
read only = no
guest ok = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
force user = joakim
force group = sambashare

[filhistorik]
Comment = Windows 10 Filhistorik
Path = /media/usb/filhistorik
Browseable = yes
Writeable = Yes
read only = no
guest ok = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
force user = joakim
force group = sambashare

Starta om Samba så att ändringarna i config slår igenom:
sudo service smbd restart

Testa med:
smbclient -U sambaman //192.168.1.105/nas
testparm -s

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_a_Standalone_Server
https://www.raspberrypi.org/magpi/samba-file-server/

Publicerat den
Kategoriserat som RPi Märkt

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *