Samba Server

I din linuxapparat

sudo apt install samba
chmod 1777 /media/usb

Svara Ja på frågan om att ändra smb.conf till att använda WINS-inställningar från DHCP.

sudo groupadd sambashare
sudo useradd -M -s /sbin/nologin joakim
sudo passwd joakim
sudo smbpasswd -a joakim
sudo smbpasswd -e joakim

sudo usermod -aG sambashare joakim

Upprepa ovanstående för alla de användare som skall ha tillträde.

Sök upp det inlägg som beskriver hur man monterar en NTFS-disk permanent i Linux.

sudo chgrp -R sambashare /media/usb (den här tar en stund)
sudo chmod 2770 /media/usb

Ändra default smb.conf så att följande rader finns i global-sektionen och lägg till sektionerna för NAS och filhistorik i slutet av filen.

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[global]
workgroup = HUMLAN
server min protocol = SMB2
client min protocol = SMB2
client max protocol = SMB3

server role = standalone server
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
pam password change = yes
security = user
map to guest = bad user

[NAS]
Comment = NAS
Path = /media/usb/docs
Browseable = yes
Writeable = Yes
read only = no
guest ok = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
force group = sambashare

[filhistorik]
Comment = Windows 11 Filhistorik
Path = /media/usb/filhistorik
Browseable = yes
Writeable = Yes
read only = no
guest ok = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
force group = sambashare

Starta om Samba så att ändringarna i config slår igenom:
sudo service smbd restart

I din windowsapparat

Koppla sedan upp platserna i Windows med Anslut nätverksenhet i Utforskaren. Ange //192.168.1.105/nas som mapp, kryssa i både återanslutning och andra autentiseringsuppgifter (det sistnämnda är de uppgifter du angett ovan här).

Gå till Filhistorik i Kontrollpanelen, Lägg till enheter och ange //192.168.1.105/filhistorik som plats.

Testa med:
smbclient -U sambaman //192.168.1.105/nas
testparm -s

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_a_Standalone_Server
https://www.raspberrypi.org/magpi/samba-file-server/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *