MySQL åtkomlig från nätverket

Öppna SSH-anslutning med terminalen till servern ifråga och kommentera bort fältet bind-adress i my.cnf enligt följande: ssh 192.168.1.240 sudo nano /etc/mysql/my.cnf Om du vill testa denna anslutning från en annan maskin på nätverket måste denna användare skapas och ges rättigheter. Gå till phpmyadmin eller gör det i mysql terminal: create user ’kimbo’@’SP2’ identified by ’kimbo’;… Fortsätt läsa MySQL åtkomlig från nätverket

Publicerat den
Kategoriserat som Linux Märkt