Torpet Risslan – Försvunnet

Närdinghundra härad, östra delen, 1904

På kommunens kartor finns ett litet kryss i skogen i Burviks nordvästra hörn, ett litet kryss som indikerar lämningar från äldre bebyggelse.

Risslan, Uppsala kommun

En titt i 1895 års kartor för Laga skifte visar att bakom krysset döljer sig torpet Risslan. Kartorna visar också att det faktiskt rör sig om fyra byggnader. Resterna från dessa byggnader måste finnas!

Laga skifte 1895

Nu gäller det att översätta stigar, vägar och andra formationer till punkter i ett modernt flygfoto, så att det går att navigera till platsen. Den stor vägen som utgår söderifrån är lätt att identifiera på flygfotot, även stigen som snirklar sig i sydvästlig riktning från bebyggelsen går att återfinna på flygfotot. De bägge dikena som korsar varandra i sydvästra hörnet är också enkla att identifiera.

Ekonomiska kartan Sotter 1952
Risslan – Topografiska kartan 1958
Närdinghundra härad, östra delen, 1904
Häradsekonomiska kartan Knutby
Risslan Generalstabskartan 1867

Med alla dessa punkter identifierade borde det vara ganska lätt att ringa in var byggnaderna har stått på flygfotot. Någonstans inom den röda ringen på flygfotot skall resterna från byggnaderna finnas. Dags att programmera GPS-klockan, snöra på sig skorna och ge sig ut att leta!

Döm om min förvåning, när jag kom fram till platsen fanns där ingenting. Jag kunde inte hitta en enda rest av de fyra byggnaderna, inga delar av grunden, inga eldstäder, inga skorstensstockar.

Efter denna besvikelse blir nästa uppdrag att försöka hitta resterna av torpet Häggdal som låg strax öster om Kvarnsjön, hoppas det går bättre denna gång.

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *