Tricks i Excel

Dynamiska diagram

Som standard är dataområdet för ett exceldiagram statiskt, vilket gör att när ny data läggs till i bladet, så utökas inte diagrammet med dessa data. Följande procedur fixar detta.

Antag att du har ett blad med namnet ”Joakim”, i A-kolumnen har du datum som du vill visa på X-axeln i diagrammet, i G-kolumnen har du numeriska värden som du vill visa på Y-axeln. Första raden innehåller fältnamnet, första datapunkten finns på andra raden.

I Namnhanteraren skapar du två namn av ovanstående på formen:

Namn: DateLabels
Refererar till: =FÖRSKJUTNING(Joakim!$A$2;0;0;ANTALV(Joakim!$A:$A)-1)

Namn: HcpResSeries
Refererar till: =FÖRSKJUTNING(Joakim!$G$2;0;0;ANTALV(Joakim!$G:$G)-1)

Öppna Formler->Namnhanteraren i Excel. Tryck på nytt och ange ett namn i fältet ”Namn” och en referens i fältet ”Refererar till:” Använd de två namnen ovan.

Markera ditt diagram, högerklicka och välj ”Markera data”. Markera befintlig förklaringspost till vänster och redigera denna. Ersätt befintliga serievärden med ”=Joakim!HcpResSeries”. Gör samma sak med vågräta axeketiketter till höger, fast här anges istället ”=Joakim!DateLabels”.

Se även https://trumpexcel.com/dynamic-chart-range/

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *