Vägen runt Sottern är rekad

Jag har länge saknat en väg runt Sottern för löpträning eller cykelturer. På kartorna visas vägar som förgrenar ut sig i sydlig riktning från Smara och från Sotter, men inga av dessa stråk har verkat gå samman söder om Sottern.

Men, på en av Uppsala kommuns kartor över vattenskyddsområden kan man se en led mellan Herrgården och Liss-Nibbeln via Ryttarhagens naturreservat, se karta

Även på de gamla häradsekonomiska kartorna från 1906 kan man se en väg mellan Herrgården och Liss-Nibbeln, se nedan:

Sottern runt 1906

Sottern runt 1906Så det måste finnas en väg att ta sig fram på, ett kort besök utanför Herrgården häromdagen visade att en sådan väg verkligen existerar, se foto nedan och den lilla leden till höger på bilden:

Vägen ser, till att börja med, ganska bra ut, men efter en stund börjar det ligga ett och annat omkullvält träd över vägen och här och där har buskar vuxit upp mitt i vägen. Men i det stora hela verkar vägen vara fullt framkomlig. Dags att snöra på sig gympaskor och GPS-klocka!

Det visade sig att vägen är helt ok, om man hade fått möjlighet att ge sig på blockerande träd och buskar med en klinga så är det dessutom möjligt att cykla genom stigen. Vägen ansluter till belagd väg i Smara alldeles intill Liss-Nibbeln, precis som den gamla kartan visar. Rundan ovan blev 14,7 km lång och kommer nog att bli en av mina favoriter då den kan förlängas genom att ta en vidare slinga runt Aspbladsmossen.

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *