Debian Server

Följ dessa steg för att göra i ordning en Debian Server med SSH.

Skapa installationsmedia

Hämta installationsmedia som ISO-avbildning, för över till USB-sticka.

Från Windows sker överföringen enklast via balena Etcher eller Win32 Disk Imager. Starta programmet, peka ut ISO och USB-stickan, tryck sedan på Write-knappen.

Från Linux börjar man med att avmontera stickan sudo umount /dev/sdb1. Kopiera sedan över innehållet från ISO till sticka med sudo dd if=/path/to/file.iso of=/dev/sdb bs=1M.

Referenser:

How to Install Debian 11 (Bullseye) Server Using Net Install (tecmint.com)

Installera Debian

Koppla in tangentbord, nätverkssladd och monitor i maskinen och boota upp på stickan (oftast F12, F2 eller Esc).

 • Välj Sverige och allt svenskt
 • Ange ett värdnamn, till exempel nas
 • Skapa ett användarkonto
 • Kryptera inte hemkatalogen
 • Avmontera alla tidigare monterade partitioner
 • Hela disken guidad
 • Lämna proxy tomt
 • Installera paketet: SSH server
 • Installera GRUB i huvudstartsektorn på /dev/sda

Koppla ur stickan, starta om, logga in med den nya användaren. Gör sedan följande:

 • sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
 • Skriv följande i filen: Acquire::ForceIPv4 "true";
 • sudo apt update && sudo apt upgrade -y
 • Om du vill ge root ett pw, kör följande: sudo passwd root.

Från denna punkt kan du välja att koppla bort monitor och tangentbord och starta servern headless. Innan du tar bort monitor och tangentbord måste du först stänga av maskinen med: sudo shutdown -h now.

Källa: https://unix.stackexchange.com/questions/9940/convince-apt-get-not-to-use-ipv6-method

Rättigheter i Apache

sudo adduser kimbo www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R g+rw /var/www/html

Länkar

Ubuntu på sticka
Ubuntu root pw
Apache MySQL PHP
Apache2 och PHP7.0
Apache rättigheter

Konfigurera MariaDB

sudo apt install php-mbstring

Följ anvisningarna i How To Install Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) stack on Debian 11 | DigitalOcean, när det är dags att sätta din användare, starta MariaDB-tolken med: sudo mariadb. Inne i MariaDB-tolken skapas användare med:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'kimbo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kimbopassword' WITH GRANT OPTION;

SET GLOBAL character_set_server='latin1';

CREATE DATABASE thuborg_se_db_2;

Gå ur MySQL-tolken med: exit

Python

https://www.cyberciti.biz/faq/debian-linux-install-gnu-gcc-compiler/

https://idroot.us/install-python-3-7-debian-9-stretch/

Notera: Sök upp senaste utgåvan av python (https://www.python.org/downloads/source/) och ersätt med. Sudo på allt.

Publicerat den
Kategoriserat som Linux

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *