RPi install

Börja med att preparera ett SD-kort med lämpligt operativsystem, koppla sedan in skärm, tangentbord, nätverkssladd (eller anslutningsuppgifter till ditt WiFi), SD-kort och slutligen ström i din RPi.

Skapa användaren kimbo.

Starta sudo raspi-config.

  • Ange anslutningsuppgifter till WiFi
  • Uppdatera raspi-config
  • Välj in SSH-server
  • Välj Sverige och allt svenskt
  • Ange ett värdnamn, till exempel nas
  • Expandera lagring på SD-kortet
  • Boot Options: B1 Desktop / CLI: B1 Console
  • Välj eget lösenord för användaren pi

sudo reboot
sudo useradd -m kimbo
sudo passwd mypassword
sudo adduser kimbo sudo
sudo reboot

Logga in som kimbo
sudo raspi-config
Gå till Boot Options, men välj istället B2 Console Autologin (som kimbo)

Stäng ner RPi: sudo shutdown -h now

Koppla in RPi headless och öppna en terminal mot RPi:
ssh kimbo@192.168.1.105

Tvinga bort eventuell IPv6 med:
sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
Skriv följande i filen:
Acquire::ForceIPv4 "true";
Spara och stäng.

Uppdatera din RPI med:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *