Rsync

Server->Server

Gör så här för att rsync-backup av ett share i Debian till ett motsvarande share i en annan Debianserver:

Öppna först en terminal i källservern. Följande kommando kommer att säkerhetskopiera allt innehåll och undermappar i katalogen /media/usb/docs/Film/Källa till katalogen /media/joakim/BackupA/Mål på servern på IP-adress 53, rotkatalogerna Källa och Mål kommer inte att röras.

rsync --delete -arv -e ssh /media/usb/docs/Film/Källa/ joakim@192.168.1.53:/media/joakim/BackupA/Mål/

I fallet då målet är en användarmapp kan kommandot se ut så här:

rsync --delete -arv -e ssh /media/usb/docs/Musik/flac/ joakim@192.168.1.53:/home/joakim/Musik/FLAC-arkiv/

När olyckan varit framme, filer i källmappen har försvunnit och behov uppstått att läsa tillbaka material från målmappen, så vänder man på hela processen och kör från en terminal i målservern istället samt byter plats på mapparna i rsync-kommandot:

rsync --delete -arv -e ssh /home/joakim/Musik/FLAC-arkiv/ kimbo@192.168.1.105:/media/usb/docs/Musik/flac/

https://www.techrepublic.com/article/how-to-back-up-over-a-network-using-rsync/

http://www.comentum.com/rsync.html

Server->USB

Gör så här för att göra rsync-backup av ditt samba-share i Ubuntu server till en extern disk:

 1. Anslut fysiskt en extern hårddisk till en USB-port på servern.
 2. Öppna en terminal mot servern. Kolla att disken är synlig på servern lsblk. Kolla sedan vilken typ enheten är sudo lshw.
 3. Montera den externa disken genom att köra följande:
  sh mount-usb.sh
 4. Kontrollera sedan att disken har hamnat rätt med df -h, du skall hitta disken på /dev/sdb1 och monterat på /media/usb
 5. Kör sedan backup med:
  sh backup-usb.sh
 6. När backupen är klar avmonteras disken med:
  sh umount-usb.sh
 7. Kontrollera att disken är avmonterad genom att köra df -h igen, /dev/sdb1 skall inte längre synas i listan.
 8. Nu kan du koppla bort den fysiska disken från USB-porten på serven.

Så här ser de tre skripten ut:

USB->Server

Följ proceduren för Server->USB, men ersätt skriptet backup-usb med restore-usb. Processen kommer att ta flera timmar att slutföra. När processen är klar ligger filerna under mappen bimbokosmos/storage/bimbokosmos, vilket är tokigt, de skall ju ligga direkt under bimbokosmos, dessutom ägs filerna av root. Öppna en terminal och kör

sudo chown -R sambauser /srv/samba/bimbokosmos

ägarskapet återställs därmed, använd sedan Windows Utforskare eller liknande och flytta filerna till önskad plats, sedan kan mappen storage raderas.

mount-usb.sh

#!/bin/bash

#sudo  mkdir /media/usb
sudo mount /dev/sdb1 /media/usb

backup-usb.sh

#!/bin/bash

sudo rsync -rltDvu --modify-window=1 --progress --delete --delete-excluded /srv/samba/bimbokosmos /media/usb/storage

sudo rsync -rltDvu --modify-window=1 --progress --delete --delete-excluded ~/backup-usb.sh /media/usb/storage/
sudo rsync -rltDvu --modify-window=1 --progress --delete --delete-excluded ~/restore-usb.sh /media/usb/storage/
sudo rsync -rltDvu --modify-window=1 --progress --delete --delete-excluded ~/mount-usb.sh /media/usb/storage/
sudo rsync -rltDvu --modify-window=1 --progress --delete --delete-excluded ~/umount-usb.sh /media/usb/storage/

umount-usb.sh

#!/bin/bash

sudo umount /media/usb

Kan skapa ett restoreskript också, bra att ha för att återställa en backup till en nyinstallerad server, i grund och botten ett omvänt backupskript. Tyvärr hamnar mapparna lite galet, vilket får fixas till manuellt i efterhand.

restore-usb.sh

#!/bin/bash

sudo rsync -rltDvu --modify-window=1 --progress --delete --delete-excluded /media/usb/storage /srv/samba/bimbokosmos

Se till att skripten blir körbara med denna:

chmod +x mount-usb.sh
chmod +x umount-usb.sh
chmod +x backup-usb.sh
chmod +x restore-usb.sh

http://askubuntu.com/questions/229589/how-to-make-a-file-e-g-a-sh-script-executable-so-it-can-be-ran-from-termina

http://linuxcommand.org/man_pages/rsync1.html

http://askubuntu.com/questions/285539/detect-and-mount-devices

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *