Barometerinställning

När du ställer in din barometer kan du ibland bli uppmanad att ange relativt respektive absolut lufttryck.

Absolut lufttryck är uppmätt tryck på den plats och höjd där du befinner dig, det relativa trycket är samma tryck men kompenserat för höjden över havsytan.

Lufttrycket sjunker med 1 hPa var åttonde höjdmeter.

Exempel: Du befinner dig på 32 meter ovan normal havsnivå och din barometer säger att trycket är 1019,7 hPa (detta är det absoluta trycket, vilket inte bör vara redigerbart). De 32 metrarna motsvarar 4 hPa tryckfall, ställ därför in det relativa lufttrycket till 1019,7 + 4 = 1023,7 hPa.

Källor:

http://www.vaderbitarna.se/klotterplank/?p=topicsMore&iTopic=4

http://www.blixtar.se/func/forum/forum_viewtopic.php?22947

http://www.temperatur.nu/forum/vaderstationer/absolut-relativt-tryck-t335.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *