Backup av Ubuntu server

Server->Server Gör så här för att rsync-backup av ditt samba-share i Ubuntu server till ett motsvarande share i en annan Ubuntu server: Öppna först en terminal i källservern. Följande kommando kommer att säkerhetskopiera allt innehåll och undermappar i katalogen /srv/samba/bimbokosmos till katalogen /srv/samba/optiplex/ på servern på IP-adress 108, rotkatalogerna bimbokosmos och optiplex kommer inte att… Fortsätt läsa Backup av Ubuntu server