TiltPi

Att iordningsställa en TiltPi är en enkel och rättfram process. Inled med att följa instruktionerna hos Tilt Hydrometer. Komplettera med att skapa en tom fil i boot-volymen med filnamnet ”SSH”, logga in i denna med pi/tilt. Den här processen utgår från en färdig skivavbildning, skulle du vilja bygga din TiltPi från grunden, så finns det även en guide för detta.

När väl TiltPi-servern är igång, kan du ställa in in den i sitt webbgränssnitt på http://192.168.1.xxx:1880/ui. Gå till systemsidan och ändra till Celsius och Europe/Stockholm, tryck sedan Restart för att den nya tidsinställningen skall lagras i din TiltPi. När sedan TiltPi är omstartad kan det vara en idé att uppdatera hela Busterinstallationen med sudo apt update && sudo apt upgrade -y.

Koppla sedan TiltPi till ditt Brewfather-konto enligt instruktionerna hos Brewfather.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *