Ubuntu Server

Följ dessa steg för att göra i ordning en Ubuntu Server med LAMP, SSH och Samba. Guiden utgår från Ubuntu 17.10.1.

Skapa installationsmedia

Hämta installationsmedia som ISO-avbildning (välj 32-bitars för HP SFF d530), för över till USB-sticka.

Från Windows sker överföringen enklast via balena Etcher eller Win32 Disk Imager. Starta programmet, peka ut ISO och USB-stickan, tryck sedan på Write-knappen.

Från Linux börjar man med att avmontera stickan sudo umount /dev/sdb1. Kopiera sedan över innehållet från ISO till sticka med sudo dd if=/path/to/file.iso of=/dev/sdb bs=1M.

Installera Ubuntu

Koppla in tangentbord, nätverkssladd och monitor i maskinen och boota upp på stickan (oftast F12, F2 eller Esc. På HP SFF d530 råkar det vara F9).

 • Välj Sverige och allt svenskt
 • Ange ett värdnamn, till exempel d530
 • Skapa ett användarkonto
 • Kryptera inte hemkatalogen
 • Avmontera alla tidigare monterade partitioner
 • Hela disken guidad
 • Lämna proxy tomt
 • Inga automatiska uppdateringar
 • Installera följande paket:
  • LAMP-server
  • Samba-server
  • OpenSSH-server
 • Ange lösenord för MySQL rotanvändare
 • Installera GRUB i huvudstartsektorn på /dev/sda

Koppla ur stickan, starta om, logga in med den nya användaren. Gör sedan följande:

 • sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
 • Skriv följande i filen: Acquire::ForceIPv4 "true";
 • sudo apt update
 • sudo apt upgrade
 • Om du vill ge root ett pw, kör följande: sudo passwd root.
 • sudo apt install phpmyadmin
 • sudo apt install phpsysinfo

Om du har en 32-bitars maskin är den sista ubuntu-ISO:n som går att installera från version 17.10.1, senare versioner finns bara i 64-bitars ISO. Men du kan uppgradera till senaste version från kommandoraden med do-release-upgrade. Passa på att göra det nu när maskinen ändå är uppkopplad med skärm och tangentbord.

Från denna punkt kan du välja att koppla bort monitor och tangentbord och starta servern headless. Innan du tar bort monitor och tangentbord måste du först stänga av maskinen med: sudo shutdown -h now.

Källa: https://unix.stackexchange.com/questions/9940/convince-apt-get-not-to-use-ipv6-method

Konfigurera MySQL

Starta MySQL-tolken med: mysql -u root. Om du redan satt pw för root blir det denna istället: mysql -u root -p.

Inne i MySQL-tolken skapas databas, användare och tilldelas MySQL root-lösenord med:

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('rootpassword');
CREATE DATABASE kimbo;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'kimbo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kimbopassword' WITH GRANT OPTION;

Gå ur MySQL-tolken med: \q

Konfigurera Samba

sudo nano /etc/samba/smb.conf

[global]
workgroup = HUMLAN
netbios name = D530

[bimbokosmos]
comment = Gemensamt share
path = /srv/samba/bimbokosmos
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
force user = sambauser

[filhistorik]
comment = Windows 10 filhistorik
path = /srv/samba/filhistorik
writeable = yes
browseable = yes
guest ok = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
force user = sambauser

sudo useradd sambauser
sudo passwd sambauser
(inget lösenord)
sudo mkdir -p /srv/samba/bimbokosmos
sudo mkdir -p /srv/samba/filhistorik
sudo chown -R sambauser /srv/samba/bimbokosmos
sudo chown -R sambauser /srv/samba/filhistorik
sudo service smbd restart
sudo service nmbd restart

Källor:

unix.stackexchange.com/questions/206309/how-to-create-a-samba-share-that-is-writable-from-windows-without-777-permission

help.ubuntu.com/16.04/serverguide/samba-fileserver.html

askubuntu.com/questions/682368/samba-server-security-user-is-not-showing-up

askubuntu.com/questions/208013/how-can-i-set-up-samba-shares-to-only-be-accessed-by-certain-users

www.comptechdoc.org/os/linux/manual4/sambausers.html

Rättigheter i Apache

sudo adduser kimbo www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R g+rw /var/www/html

Länkar

Ubuntu på sticka
Ubuntu root pw
Apache MySQL PHP
Apache2 och PHP7.0
Apache rättigheter

Debian Server

I huvudsak lika med Ubuntu Server, fördelen med Debian är att det fortfarande finns 32-bitars distro tillgänglig.

Efter installation av Debian installeras en LAMP-stack enligt följande:

Notera: Konfigurera såsom Ubuntu server före start av phpmyadmin

Python

https://www.cyberciti.biz/faq/debian-linux-install-gnu-gcc-compiler/

https://idroot.us/install-python-3-7-debian-9-stretch/

Notera: Sök upp senaste utgåvan av python (https://www.python.org/downloads/source/) och ersätt med. Sudo på allt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *