Ubuntu Server

Följ dessa steg för att göra i ordning en Ubuntu Server med LAMP, SSH och Samba. Guiden utgår från Ubuntu 17.10.1.

Skapa installationsmedia

Hämta installationsmedia som ISO-avbildning (välj 32-bitars för HP SFF d530), för över till USB-sticka.

Från Windows sker överföringen enklast via balena Etcher eller Win32 Disk Imager. Starta programmet, peka ut ISO och USB-stickan, tryck sedan på Write-knappen.

Från Linux börjar man med att avmontera stickan sudo umount /dev/sdb1. Kopiera sedan över innehållet från ISO till sticka med sudo dd if=/path/to/file.iso of=/dev/sdb bs=1M.

Installera Ubuntu

Koppla in tangentbord, nätverkssladd och monitor i maskinen och boota upp på stickan (oftast F12, F2 eller Esc. På HP SFF d530 råkar det vara F9).

 • Välj Sverige och allt svenskt
 • Ange ett värdnamn, till exempel d530
 • Skapa ett användarkonto
 • Kryptera inte hemkatalogen
 • Avmontera alla tidigare monterade partitioner
 • Hela disken guidad
 • Lämna proxy tomt
 • Inga automatiska uppdateringar
 • Installera följande paket:
  • LAMP-server
  • Samba-server
  • OpenSSH-server
 • Ange lösenord för MySQL rotanvändare
 • Installera GRUB i huvudstartsektorn på /dev/sda

Koppla ur stickan, starta om, logga in med den nya användaren. Gör sedan följande:

 • sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4
 • Skriv följande i filen: Acquire::ForceIPv4 "true";
 • sudo apt update
 • sudo apt upgrade
 • Om du vill ge root ett pw, kör följande: sudo passwd root.
 • sudo apt install phpmyadmin
 • sudo apt install phpsysinfo

Om du har en 32-bitars maskin är den sista ubuntu-ISO:n som går att installera från version 17.10.1, senare versioner finns bara i 64-bitars ISO. Men du kan uppgradera till senaste version från kommandoraden med do-release-upgrade. Passa på att göra det nu när maskinen ändå är uppkopplad med skärm och tangentbord.

Från denna punkt kan du välja att koppla bort monitor och tangentbord och starta servern headless. Innan du tar bort monitor och tangentbord måste du först stänga av maskinen med: sudo shutdown -h now.

Källa: https://unix.stackexchange.com/questions/9940/convince-apt-get-not-to-use-ipv6-method

Rättigheter i Apache

sudo adduser kimbo www-data
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo chmod -R g+rw /var/www/html

Länkar

Ubuntu på sticka
Ubuntu root pw
Apache MySQL PHP
Apache2 och PHP7.0
Apache rättigheter

Konfigurera MySQL

Starta MySQL-tolken med: mysql -u root. Om du redan satt pw för root blir det denna istället: mysql -u root -p.

Inne i MySQL-tolken skapas databas, användare och tilldelas MySQL root-lösenord med:

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('rootpassword');
CREATE DATABASE kimbo;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'kimbo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'kimbopassword' WITH GRANT OPTION;

Gå ur MySQL-tolken med: \q

MySQL åtkomlig från nätverket

Öppna SSH-anslutning med terminalen till servern ifråga och kommentera bort fältet bind-adress i my.cnf enligt följande:

ssh 192.168.1.240
sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Om du vill testa denna anslutning från en annan maskin på nätverket måste denna användare skapas och ges rättigheter. Gå till phpmyadmin eller gör det i mysql terminal:


create user 'kimbo'@'SP2' identified by 'kimbo';
grant select, insert, update, delete on kimbo.* to 'kimbo'@'SP2' identified by 'kimbo';

Testa anslutning med följande php:


<?php
try {
$dsn = "mysql:host=192.168.1.240;port=3306;dbname=kimbo";
$db = new PDO($dsn, "kimbo", "kimbo");
$db = null;
} catch (PDOException $e) {
print "Anslutning till DB kraschade med: " . $e->getMessage() . "<br/>";
die();
}
?>

http://stackoverflow.com/questions/1420839/cant-connect-to-mysql-server-error-111

http://stackoverflow.com/questions/2482234/how-to-know-mysql-my-cnf-location

Publicerat den
Kategoriserat som Linux

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *