Länkar om Burviks dåtid och omgivning

Det här inlägget får fungera som samlingssida för diverse länkar om Burvik med närområdes dåtid. Vi börjar starkt med en länk från Uppsala kommun. Landskapsutveckling i Knutby socken. Myrar runt Gölpbacken, Kvarnsjön och Liss-Kvarnsjön.

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Sottern 14k – Ny favvorunda med TRIMP-analys

Den nyfunna turen runt Sottern har blivit lite av en favvo. Som synes nedan gick det att hålla puls och tempo under kontroll större delen av turen. Mest spännande just nu är att försöka förstå den nya pluggen till SportTracks med utökad TRIMP-analys, torde vara en utökad motsvarighet till Suuntos Training Effect. Men på något… Fortsätt läsa Sottern 14k – Ny favvorunda med TRIMP-analys

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik Märkt

Svanen på elvan

Svan på flykt söderut

Här stod jag på den nyligen gallrade kullen bakom tvåans backtee på Burviks GK, när plötsligt en svan sveper förbi mig. Till min egen förvåning lyckades jag få upp kameran och ta en bild innan ögonblicket var förbi. Så, nog kan man använda en Nikon D7000 för snapshots också.

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Torpet Risslan – Försvunnet

Närdinghundra härad, östra delen, 1904

På kommunens kartor finns ett litet kryss i skogen i Burviks nordvästra hörn, ett litet kryss som indikerar lämningar från äldre bebyggelse. En titt i 1895 års kartor för Laga skifte visar att bakom krysset döljer sig torpet Risslan. Kartorna visar också att det faktiskt rör sig om fyra byggnader. Resterna från dessa byggnader måste… Fortsätt läsa Torpet Risslan – Försvunnet

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Vägen runt Sottern är rekad

Jag har länge saknat en väg runt Sottern för löpträning eller cykelturer. På kartorna visas vägar som förgrenar ut sig i sydlig riktning från Smara och från Sotter, men inga av dessa stråk har verkat gå samman söder om Sottern. Men, på en av Uppsala kommuns kartor över vattenskyddsområden kan man se en led mellan… Fortsätt läsa Vägen runt Sottern är rekad

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Burviks egen runsten

Var ute idag och kollade in vår alldeles egen runsten (U590), som står uppställd på Sotterns norra strand, mellan två bergknallar.

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik

Före länsväg 282 – Den gamla vägens dragning

Via studier av de gamla häradsekonomiska kartorna från 1906 och ihärdigt trampande i myllan tror jag mig kunna visa hur den gamla vägens sträckning gick utanför Burvik. Se först på klipp från 1906 års häradsekonomiska karta: Jag tycker mig kunna se att vägen har löpt förbi Harens väg precis som Burviksvägen löper idag, över kullen,… Fortsätt läsa Före länsväg 282 – Den gamla vägens dragning

Publicerat den
Kategoriserat som Burvik