Vörtfontäner

LOB-kit med original låsbalk

Vörtmaskinen Speidel Braumeister har några få brister, till exempel en snävt satt övre gräns på hur mycket malt man kan använda, vilket leder till svårigheter att framställa hög vörtstyrka.

En annan begränsning är motsatsen, dvs svårigheter att framställa vört med låg vörtstyrka.

Det sistnämnda kommer sig av att när maltmängden blir tillräckligt liten, så blir bädden den bildar vid inmäskning så tunn, att vätskeflödet från pumpen kan tränga genom bädden på så sätt att kanaler bildas i malten. Med kanaler i maltbädden kommer den pumpade vörten att skjuta upp mot den övre filterplattan utan dämpning och bilda små fontäner som sprutar upp mot locket.

Det är ett välkänt fenomen och många menar att det inte enbart beror på liten maltmängd, utan att det är i kombination med för fint krossad malt som kanaler uppstår.

Förutom obekvämligheterna med fontäner av sötvört som sprutar upp ur bryggverket när man lyfter på locket, så innebär kanalerna att vätskan bara flyter igenom vissa delar av maltbädden och att mäskeffektiviteten troligen sjunker.

Ett exempel på maltbädd med vörtfontäner i BM20:

  • 3,5 kg malt
  • pH 5,2
  • 1,2 mm krossgrad med MM3
  • start inmäskning vid 40C

För att undvika detta blir minsta maltmängd 4,5 kg och krossgraden 1,4 mm.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *